Entete Photo Daylight
 
 Tournai, quai des SalinesTournai, quai des SalinesTournai, quai des SalinesTournai (BE) 
 
  Tournai, quai des Salines
  Tournai, quai des Salines
  Tournai, quai des Salines
  Tournai (BE)
 
 Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE) 
 
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
 
 Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE) 
 
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
 
 Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE)Tournai (BE) 
 
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)
  Tournai (BE)